trädfällning

Categories:

Att fälla ett träd klarar väl varenda kotte? Det är väl bara att grabba tag i sågen och börja dra? Eller? 

Nja, först ska några punkter och begrepp redas ut.

Fällriktning

Man kan säga att de flesta träd har en naturlig fällriktning. Faktorer som påverkar är t ex grenverkets form, trädets lutning samt vindriktning. Visst går det att fälla trädet åt ett annat håll än den naturliga fällriktningen, men tänk på att det innebär ett större arbete och också en större risk!

Hur ser trädet ut?

Är det ett friskt träd? Eller finns det skador, döda grenar eller röta? I så fall kan det falla ner grenar, eller trädet kan ge vika om stammen är skadad. Fäll alltid ett skadat eller sjukt träd i den lättaste fällriktningen.

Röjning och reträttväg

Se ut reträttvägen – alltid snett bakåt, då olyckor lätt kan hända när grenarna skapar en rekyl mot marken och stammen kastas bakåt. Röj undan mindre träd som kan hindra och vara i vägen. Ta bort kvistar som är under axelhöjd på baksidan av stammen och som kan verka hindrande. Tänk på att arbeta uppifrån och ner. 

Brytmån i din trädfällning

Brytmånen, eller ”gångjärnet”, i din trädfällning ska ha tillräcklig längd och bredd, utan att bli för omfattande. Fällningen blir jobbigare och gångjärnet inte lika bra, om brytmånen är för bred. Är den för smal kan det leda till att trädet faller okontrollerat, så det är ett ännu sämre alternativ. 80/10-regeln brukar tillämpas. Vinkeln bör vara minst 70 grader, annars kan brytmånen slitas av och trädet falla fritt.   

Riktskär

Då trädet faller vinkelrätt mot det övre riktskäret ska detta skär sågas först. Många motorsågar har ingjutna eller påmålade markeringar – riktmärken. Nyttja dessa då olika sågar ger olika fallriktning, dvs vart du ska sikta. Såga sedan det nedre riktskäret, och håll koll på det övre riktskäret för att se djupet. De ska mötas i en skarp vinkel. 

Lutar trädet?

En faktor att ta i beaktning är om trädet lutar när du ska utföra din trädfällning. Detta påverkar nämligen vart trädet landar någonstans. Du behöver alltså kompensera när du siktar så att inte trädet hamnar fel. Om trädet lutar i sidled innebär det större risk och potentiell fara, än om trädet lutar i fällriktningen. 

Hur långt når trädet?

Har du koll på vart trädet kommer att landa, dvs hur långt det når vid trädfällningen? Detta är extra viktigt om det är bebyggelse i närheten såklart. 

Dags för fällskäret!

Det finns olika metoder för själva fällskäret. Vi kommer inte att gå igenom alla metoder, utan nöjer oss att nämna dem:

  • Sparad kant
  • Säkert hörn
  • Sågning med instick
  • Sågning bakifrån
  • Svänga runt

Höjden på ditt fällskär ligger normalt i höjd med det undre riktskäret. Man kan också lägga det över eller under det undre riktskäret, men det är inte att rekommendera.

Som du förstår är trädfällning mycket mer avancerat än vad man först kan tro! Om du inte är en van ”trädfällare” rekommenderar vi dig att kontakta ett proffs på trädfällning.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *