skadat hår

Categories:

Sommarsolen är ett välkommet inslag för de flesta, men solen kan också orsaka skadat hår. Solen kan torka ut håret, göra det sprött, missfärga det och orsaka slitage. Detta kan göra håret trött och livlöst. För att ta […]
Hemtjänst

Categories:

Jordens befolkning åldras ständigt och behovet för hemtjänst ökar. Orsaken är ökningen av medellivslängden och minskningen av födelsetalen. Personer över 75 år är den snabbast växande delen av befolkningen. De äldre behöver hjälp att behålla sin rörlighet och […]